• کارخانه پخت آسفالت

    کارخانه پخت آسفالت

    شرح

  • کارخانه پخت آسفالت

    کارخانه پخت آسفالت

  • کارخانه پخت آسفالت

    کارخانه پخت آسفالت

محصولات شرکت بهینه ساز صنعت

کارخانه آسفالت سازی BS 60-80کارخانه آسفالت سازی BS 80 -100کارخانه آسفالت سازی BS 100 - 120کارخانه آسفالت سازی 120 - 160 BSفیدر مصالح سردنوار نقاله تغذیهکوره دوار خشک کنسیستم جمع آوری غبارسیستم ذخیره قیرسرند

پروژه های صورت گرفته

عنوانعنوان
پروژ اربیل عراقپروژ اربیل عراق
پروژ کرکوک عراقپروژ کرکوک عراق
پروژه شهردای لاهیجانپروژه شهردای لاهیجان