محصولات گروه کارخانه پخت آسفالت

سرند

سرند:

  • . سرند ويبره پوشيده شده براي جلوگيري از خروج گرد و غبار به ابعاد ۱۲۰× ۴۲۰ سانتیمتر

  • . سرند ويبره براي دانه بندي به چهار مصالح (با فرمول خريدار) و درشت دانه با سيستم ساده گریس كاري ياتاقانها بدون نياز به باز كردن قسمتهاي سرند

  • . الكتروموتور بقدرت ۵/۷ كيلووات (اروپایی)

  • . پوشش ضد غبار

  • . اتصال به سيستم غبارگير

  • . دريچه(BY PASS) براي انتخاب مسير مصالح ورودي